Balumi Vaga Print


  ceny kalkulujeme individuálnì podle konkrétních požadavkù zákazníka

  pro zpracování Vaší kalkulace nás, prosím, kontaktujte

e-mailem: balumi@balumi.cz
nebo
na telefonním èísle: +420 777 777 980

  reklamním agenturám a stálým zákazníkùm poskytujeme speciální slevy